• ראשי
  • פנסיה חסכון והשתלמות

פנסיה חסכון והשתלמות

הפנסיה מהווה חיסכון ממנו אמור העובד ליהנות עם יציאתו לגמלאות או בהגיעו לגיל פרישה.
 
חיסכון לפנסיה נצבר על ידי הפקדה חודשית של המעסיק והעובד לקופת הפנסיה,  כאשר בגין הפקדות אלו זוכים להטבות מס.
 
קרן פנסיה מעניקה קצבה לכל החיים בכל אחד משלושת המצבים : 
  • פנסיית פרישה : החל מגיל 60 ולכל החיים
  • פנסיית נכות (אבדן כושר עבודה) : פנסיית נכון חלקית או מלאה, זמנית או תמידית , בהתאם לאופי הנכות.
  • פנסיית שארים : בפטירת המבוטח תשלום הפנסיה לשאריו.