מהו ביטוח חיים?

פיצוי כספי למקרה מוות.

ביטוח המאפשר לך לשמור על רמת החיים של משפחתך העלולה להיפגע קשות בעת מוות, על מנת לשמור על ההמשכיות הכלכלית החשובה לך כל כך יש להיערך לכך מבעוד מועד, פוליסת ביטוח חיים מעניקה לך את הסכומים הדרושים על מנת להבטיח את רווחת המשפחה ויציבותה הכלכלית, סכום ביטוח החיים תלוי במספר בני המשפחה, משך הזמן שתכננת לפרנס אותם, הסכום החודשי שאתה רוצה להבטיח לכם ומקורות הכנסה והתחייבויות כלכליות נוספות שיש לך ולמשפחתך.

מי מקבל את הפיצוי?

קרוביך, נתון לפי החלטתך.