ביטוח תאונות

ביטוח תאונות אישיות מספק לכם הגנה על מקרה של תאונה העלולה לקרות, ומסייע לכם לשמור על עצמאותכם הכלכלית ועל רמת החיים. ביטוח תאונות אישיות הינו הדרך הנכונה להיערך להוצאות הכספיות הבלתי צפויות הנובעות מפגיעה פתאומית כתוצאה מתאונה.

מהי תאונה אישית?

אירוע חיצוני פתאומי, אלים ובלתי צפוי, שגרם במישרין ובלי קשר לגורמים אחרים לפגיעה פיזית כגון: תאונת דרכים, נפילה ברחוב, נפילה מסולם, התנגשות בגורם חיצוני, וכד'.

ביטוח הנותן לך ביטחון ושקט נפשי למשך כל שעות היממה ובכל מקום בעולם

ביטוח המכיל בתוכו כיסוי ל: שברים, כוויות, נכות, אשפוזים, מקרה סיעודי, מוות.

ניתן להוסיף כיסוי להכנסה החודשית שלך בעת מקרה של נכות תעסוקתית מתאונה.